บ้านรําไทยภูเก็ต


OUR STORY


        คณะบ้านรำไทย รับงานแสดงนาฏศิลป์ไทย รำไทย โขน กลองยาว กระบี่ กระบอง ฯลฯ โดยนักเรียนนาฏศิลป์ รับงานแสดงต่างๆ ภูเก็ต เขาหลัก พังงา พี พี เกาะสมุย กระบี่ ทั่วประเทศ ราคาเป็นกันเอง : มีความรักและความศรัทธาของศิลปะไทยโดยแท้ได้ร่ำเรียนมาจากวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพจนจบปริญญาตรีพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การงานมากกว่า20ปีขึ้นไป จุดเด่นของทางเรา ได้ออกแบบและพัฒนาการแสดง จึงรับประกันคุณภาพของงานการแสดงและชุดที่แสดงมีความสวยงามดูร่วมสมัย เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชน ในชุมชนหนึ่งๆมีการสอนมีการแสดง และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้ท้องถิ่นอื่น หรือนำไปเผยแพร่ในต่างแดนสืบทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฎศิลป์พื้นบ้านของตนเอาไว้มิให้สูญหาย

ประวัติส่วนตัว

นายภูวเดช ยิ้มสนิท เกิดที่ตําบล เสาธงหิน อําเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรีเยาว์วัยได้ศึกษาทางด้านดนตรีไทยกับคุณครูวันชัย ยิ้มสนิท และ เป็น ลูกศิษย์ ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ ศึกษาวิชาดนตรีไทยได้เรียนรู้ดนตรีไทยกับครู หลายท่านจนมีความสามารถในด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทปี่พาทย์ และด้านการสรวงเครื่องดนตรีเป็นอย่างดี มีผลงานปรากฏเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีไทย วิธีการสืบทอดความรู้ใช่วิธีมุข ปาฐะ และการสอนแบบให้ศิษย์ปฏิบัติตาม รวมถึงมีการอบรมด้านคุณธรรมแก่ศิษย์เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการสืบทอดนี้ขึ้น

ประวัติส่วนตัว

นางสาวณิชชดา วิจารณ์โกศลกิจ เกิดที่ จังหวัด กรุงเทพฯ เยาว์วัยได้ศึกษาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ ตั้งแต่มัธยมต้น - ปริญญาตรี สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล บัณฑิตคณะนาฎศิลป์ไทย

ประสบการณ์การทํางาน

  • ทํางานประจําตามโรงแรม จังหวัดพัทยา 2 ปี
  • ทํางานประจําบ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ปี
  • ทํางานประจําตามโรงแรม จังหวัดกระบี่ 2 ปี
  • ทํางานประจําแฟนตาซีจังหวัดภูเก็ต 4 ปี
  • ทํากิจการตัวเอง รับงานการแสดงภายใต้ชื่อ บ้านรําไทยภูเก็ต 20 ปี
  • ปัจจุบัน รับจัดงานการแสดงดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ไทยทุกรูปแบบ ทั่วประเทศ

จุดเด่น :

ออกแบบและพัฒนาการแสดงรับประกันคุณภาพงานการแสดง มั่นใจได้ประสบการณ์กว่า 40 ปีและ รับสอนเด็ก( สอนฟรี ) ที่ สนใจเรียนรู้ด้านดนตรีไทยและรําไทย เพื่อเป็นการอนุรักษาและเผยแพร่มิให้สูญหาย ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

สถานที่ประกอบการ : สํานักงานใหญ่

76/27 หมู่ที่1 ซ.สุขนิรันดร์1 ถ.พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อ ครูหนู 096-192 5469 ,ครูเก๋ 081-165 1549
Email:artbaseshow45@gmail.com
Web: www.baanramthai.com
FB: บ้านรำไทยภูเก็ต

Follow Us