เชิดสิงโต : Lion Dance / สอบถามรายละเอียดโทร: 081 - 165 1459


การเชิดสิงโต เป็นประเพณีการเต้นรำอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีนและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ผู้แสดงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตในชุดสิงโต การเชิดสิงโตปกติจะแสดงในเทศกาลตรุษจีนและในเทศกาลทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของชาวจีนอื่น ๆ การเชิดสิงโตอาจแสดงในโอกาสสำคัญ เช่น งานเปิดตัวธุรกิจ การเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ หรืองานสมรส หรืออาจใช้เชิดชูเกียรติแขกพิเศษในชุมชนของชาวจีน

ราคาดนตรีสด สิงโต 1 ตัว

  • กลอง 1 ฉาบใหญ่ 1 คน
  • นักแสดง สิงโต 1 ตัว 2 คน
  • แป๊ะยิ้ม 1 คน , อาหมวย 1 คน

ราคาดนตรีสด สิงโต 2 ตัว บาท

  • กลอง 1 ฉาบใหญ่ 1 คน
  • นักแสดง สิงโต 2 ตัว 4 คน
  • แป๊ะยิ้ม 1 คน , อาหมวย 1 คน , อาม่า 1 คน